Εταιρική Ευθύνη

#ApoTinTheoriaStinPraksi

Eco Theory
Σεβόμενοι την κοινωνία μας, δεσμευόμαστε για την εξασφάλιση ανακυκλώσιμων και επαναχρησιμοποιημένων συσκευασιών.
Δίνουμε καθημερινά έμφαση στην ελαχιστοποιήση του ρίσκου επίδρασης της εταιρείας μας στο περιβάλλον συνεισφέροντας θετικά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Οι αξίες μας
Για όλους εμάς στο Coffee Theory, αποτελεί προτεραιότητα ο σεβασμός και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, εξαλείφοντας μη ανακυκλώσιμα προϊόντα ή πολύπλοκα υλικά συσκευασίας. Ενθαρρύνουμε την χρήση πλαστικών που επιτρέπουν τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης καθώς προσαρμόζουμε στις συσκευασίας μας, όλες τις απαραίτητες σημάνσεις στη διευκόλυνση της ανακύκλωσης.

Η προσέγγιση μας
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητη η προστασία του περιβάλλοντος με την ενίσχυση και την διεύρυνση αναπτυξιακών εφαρμογών ανακύκλωσης. Δίνουμε έμφαση στις νέες οικολογικές προσεγγίσεις για την εξάλειψη πλαστικών απορριμμάτων.

Η συνεργασία μας
Δημιουργούμε συνεργασίες για την συνεχή εξέλιξη της εταιρείας για ένα καλύτερο περιβάλλον. Για αυτό το λόγο, μέσα από τη συνεργασία μας με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών, έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων για μια έξυπνη, πράσινη και κυκλική οικονομία. Στην πράξη, συλλέγουμε τα υλικά συσκεασιών σε 4 ρεύματα: πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και χαρτί μέσα από ένα καινοτόμο σύστημα ανακύκλωσης με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Υπόσχεση για ένα οικολογικότερο αύριο
Με την δύναμη που απορρέουμε από τους ανθρώπους, το κοινό πάθος και όραμα, ως προς τον σεβασμό για την κοινωνία και το περιβάλλον, διεκδικούμε τον χαρακτήρα μιας δυναμικής, οικολογικής και αναπτυσσόμενης αλυσίδας. Το Coffee Theory έχει ενσωματώσει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

Κάθε άδεια συσκευασία, είναι υλικό αξίας.


Eco Theory

Σεβόμενοι την κοινωνία μας, δεσμευόμαστε για την εξασφάλιση ανακυκλώσιμων και επαναχρησιμοποιημένων συσκευασιών.
Δίνουμε καθημερινά έμφαση στην ελαχιστοποιήση του ρίσκου επίδρασης της εταιρείας μας στο περιβάλλον συνεισφέροντας θετικά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Οι αξίες μας

Για όλους εμάς στο Coffee Theory, αποτελεί προτεραιότητα ο σεβασμός και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, εξαλείφοντας μη ανακυκλώσιμα προϊόντα ή πολύπλοκα υλικά συσκευασίας. Ενθαρρύνουμε την χρήση πλαστικών που επιτρέπουν τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης καθώς προσαρμόζουμε στις συσκευασίας μας, όλες τις απαραίτητες σημάνσεις στη διευκόλυνση της ανακύκλωσης.

Η προσέγγιση μας

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητη η προστασία του περιβάλλοντος με την ενίσχυση και την διεύρυνση αναπτυξιακών εφαρμογών ανακύκλωσης. Δίνουμε έμφαση στις νέες οικολογικές προσεγγίσεις για την εξάλειψη πλαστικών απορριμμάτων.

Η συνεργασία μας

Δημιουργούμε συνεργασίες για την συνεχή εξέλιξη της εταιρείας για ένα καλύτερο περιβάλλον. Για αυτό το λόγο, μέσα από τη συνεργασία μας με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών, έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων για μια έξυπνη, πράσινη και κυκλική οικονομία. Στην πράξη, συλλέγουμε τα υλικά συσκευασιών σε 4 ρεύματα: πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και χαρτί μέσα από ένα καινοτόμο σύστημα ανακύκλωσης με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Υπόσχεση για ένα οικολογικότερο αύριο

Με την δύναμη που απορρέουμε από τους ανθρώπους, το κοινό πάθος και όραμα, ως προς τον σεβασμό για την κοινωνία και το περιβάλλον, διεκδικούμε τον χαρακτήρα μιας δυναμικής, οικολογικής και αναπτυσσόμενης αλυσίδας. Το Coffee Theory έχει ενσωματώσει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

Κάθε άδεια συσκευασία, είναι υλικό αξίας.

go top